НАЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ ЗА ДНЕВНИ ЛОГОПЕДИЧНИ ЦЕНТРОВЕ

http://cofounder.bg/project/114-%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5-

ДАМИ  И  ГОСПОДА

 

ФОНДАЦИЯ „СВЯТ ЗА ЗАЕКВАЩИ “Е СЪЗДАДЕНА ОТ МЕН ПРЕЗ 90-ТЕ ГОДИНИ ,КАТО ЗАЕКВАЩА , ПОТЪРПЕВША ОТ ТОЗИ ПРОБЛЕМ С ЦЕЛ ДА СЕ ПОМОГА НА ВСИЧКИ ЗАЕКВАЩИ !!!

РАБОТЯ БЛАГОТВОРИТЕЛНО БЕЗ ДА ПОЛУЧАВАМ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И ВСИЧКИ, КОИТО МИ ПОМАГАТ.

ЗАЕКВАМ ОТ 3 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ . МОИТЕ РОДИТЕЛИ И РОДНИНИ СА ПОЛАГАЛИ ОГРОМНИ ГРИЖИ, ЗА ДА МОГА ДА ГОВОРЯ И ДА ХОДЯ НА УЧИЛИЩЕ , НО Е ПОСТИГАНО ВРЕМЕННИ РЕЗУЛТАТИ , БЛАГОДАРЕНИЕ НА ТОВА АЗ СЪМ УСПЯЛА ДА ЗАВЪРША !!!

С ЦЕЛ ВСИЧКИ СРЕДСТВА ,КОИТО ПОСТЪПВАТ ОТ СПОНСОРИТЕ ДА ОТИВАТ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ФОНДАЦИЯТА НЯМА ОФИС , А ВСИЧКИ СРЕДСТВА СЕ ДАРЯВАТ НА ИНСТИТУЦИИ ,КОИТО СЕ ЗАНИМАВАТ С ТОЗИ ПРОБЛЕМ , КАТО СЕ СПАЗВА ВОЛЯТА НА ДАРИТЕЛИТЕ И ИМ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ КОПИЯ ОТ АКТА ЗА ДАРЕНИЕ С ЦЕЛ ДА ИМА ПЪЛНА ПРОЗРАЧНОСТ ЗА ТОВА КАК СА ИЗРАЗХОДЕНИ ДАРЕНИТЕ СРЕДСТВА !!!

СЛЕД ВТОРОТО ДАРЕНИЕ МИ СЕ СЛУЧИ ЧУДО АЗ СПРЯХ ДА ЗАЕКВАМ И ДО МОМЕНТА ЗАЕКВАНЕТО МИ СЕ ВРЪЩА МНОГО РЯДКО В КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ !!!

ОТ ВСИЧКО, КОЕТО СМЕ НАПРАВИЛИ ДО ТУК ВИЖДАМ, ЧЕ БЕЗ ДА ИМА ФОНДАЦИЯТА СОБСТВЕННИ ЦЕНТРОВЕ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОСТИГНЕ ПЪЛНОЦЕННА ПОМОЩ ЗА ВСИЧКИ ЗАЕКВАЩИ !!!

ФОНДАЦИЯ "СВЯТ ЗА ЗАЕКВАЩИ"

ДА СЪЗДАДЕМ

ЛОГОПЕДИЧНИ ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ

НАЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ :

ЕЖЕДНЕВНА ЛОГОПЕДИЧНА ПОМОЩ ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ ЗАЕКВАЩИ

ЗАКОНОВИ ПРОМЕНИ :

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО -

• ОБЛЕКЧЕН РЕЖИМ ПРИ КАНДИДАСТВАНЕ НА ЗАЕКВАЩИ ДЕЦА

• ДА СЕ ПОЛЗВА ПРЕФЕРЕНЦИЯ В УЧИЛИЩАТА И ВУЗОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ , В КОИТО ГОВОРНОТО НАТОВАРВАНЕ Е МИНИМАЛНО НАПРИМЕР ЗАНАЯТИТЕ , ЗЪБОТЕХНИЦИ ,ИНЖИНЕРИ , ИКОНОМИСТИ , ХУДОЖНИЦИ , ПЕВЦИ .

• ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТАКТИ С БИЗНЕСА - ПОСТИГАНЕ НА ДОГОВОРЕНОСТ ЗА ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ , КОИТО НАЗНАЧАВАТ ЗА ТЕХНИ СЛУЖИТЕЛИ ЗАЕКВАЩИ ХОРА , КОИТО ПРИТЕЖАВАТ НЕОБХОДИМАТА КВАЛИФИКАЦИ

СОЦИАЛНО МИНИСТЕРСТВО

- ФИНАНСИРАНЕ НА СЕМЕЙСТВА , РОДИТЕЛИ ЗАЕКВАЩИ , ДЕЦА ЗАЕКВАЩИ

СЕКТОР ЗАЕКВАЩИ ДЕЦА

ЕЖЕСЕДМИЧНА ЛОГОПЕДИЧНА ПОМОЩ , ГАРАНТ ЗА ПОДЪРЖАНЕ НА ГОВОРА , ТАКА НЕБХОДИМ В УЧЕБНИЯТ ПРОЦЕС ЗА ВСЯКО ЗАЕКВАЩО ДЕТЕ

• ОТКРИВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКИ ТАЛАНТИ В ЗАЕКВАЩИ ДЕЦА

• ДЕТСКИ МУЗИКАЛНИ ШКОЛИ ,

• ШКОЛА ПО ТАНЦИ (НАРОДНИ ТАНЦИ , МОДЕРНИ ТАНЦИ , БАЛЕТ ) ,

• ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ,

• ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА ,

• СПОРТ ,

• ЕЗИКОВА ШКОЛА

- ЗА ЗАЕКВАЩИ ДЕЦА С ПОСТИГНАТИ ПОСТИЖЕНИЯ В ДАДЕНА ОБЛАСТ ДА СЕ ФИНАНСИРА ПОНАТАТЪШНОТО ИМ ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ .

• ПОМОЩ ПРИ ПОДГОТОВКА ЗА УЧИЛИЩЕ

• ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИ СЕМЕЙСТВА ФИНАНСИРАНЕ НА ВСИЧКИ ПОМАГАЛА И УЧЕБНИЦИ ПРЕДИ НАЧАЛО НА УЧЕБНА ГОДИНА

• ЕЖЕДНЕВНА ПОМОЩ ПРИ ПОДГОТОВКА НА ДОМАШНИ ЗАДАНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

• ПОМОЩ ПРИ ПОДГОТОВКА НА ЗАЕКВАЩИ ДЕЦА ЗА МАТУРИ 4 ,7 ,12 КЛАС

• СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА СИРАЦИ , ДЕЦА С ЕДИН РОДИТЕЛ

.

СЕКТОР МЛАДЕЖИ И ВЪЗРАСТНИ

• ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ЕЖЕДНЕВНА ЛОГОПЕДИЧНА ПОМОЩ С ЦЕЛ ПОДЪРЖАНЕ НА ГОВОР

• ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДИ ХОРА ЖЕЛАЕЩИ ДА КАНДИДАСТВАТ ВЪВ ВИСШЕ УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

• ЗА ЗАЕКВАЩИ СТУДЕНТИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТЕХНИТЕ ДОХОДИ И ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ В ОБУЧЕНИЕТО ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ

• УКАЗВАНЕ НА СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ НАМИРАНЕ НА ПОДХОДЯЩА РАБОТА ЗА ЗАЕКВАЩИ МЛАДИ ХОРА

УЧИЛИЩЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ , РОДИТЕЛИ И ЛОГОПЕДИ

• УЧИЛИЩЕ ЗА БЪДЕЩИ РОДИТЕЛИ ,РОДИТЕЛИ ЗАЕКВАЩИ И РОДИТЕЛИ ОТГЛЕЖДАЩИ ЗАЕКВАЩИ ДЕЦА

- ТЯХНАТА ОСНОВНА ЗАДАЧА Е ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С МЕТОДИКИ , С КОИТО ДА СЕ ПРЕДОТВРАТИ ЗАЕКВАНЕТО НА НОВОРОДЕНАТА ИМ РОЖБА.

- ПРИ СЕМЕЙСТВА , В КОИТО ИМА ЗАЕКВАЩО ДЕТЕ И ПРЕДСТОИ РАЖДАНЕ НА БЕБЕ , ЗАПОЗНАВАНЕ С МЕТОДИКИ , КОИТО ДА ПРЕДОТВРАТЯТ ЗАЕКВАНЕТО НА НОВОРОДЕНОТО ДЕТЕ .

- ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАРИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ЗАЕКВАЩИ И РОДИТЕЛИ НА ЗАЕКВАЩИ ДЕЦА И ЛОГОПЕДИ , НА КОИТО ДА СЕ ИНФОРМИРАТ С НОВИТЕ МЕТОДИКИ И ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАЕКВАНЕ , А ЛОГОПЕДИТЕ ДА ОБМЕНЯТ ОПИТ И СЕ ЗАПОЗНАЯТ С НОВОСТИТЕ В ЛЕЧЕНИЕТО НА ТОЗИ ПРОБЛЕМ

ПРИ БЕЗРАБОТИЦА

-ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ

-ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ

ЗНАЕМ , ЧЕ СЪЩЕСТВУВАТ ЛОГОПЕДИЧНИ ЦЕНТРОВЕ ,НО ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ Е СВЪРЗАНА С РАЗРЕШАВАНЕТО НА ВСИЧКИ ГОВОРНИ ПРОБЛЕМИ ВЪЗНИКНАЛИ ОТ СЪПЪТСВАЩИ ЗАБОЛЯВАНИЯ , ПРИОРИТЕТ ЗА ТЯХ Е РАБОТАТА С ДЕЦА , А НЕ С ВСИЧКИ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ.

НАШИТЕ ЦЕНТРОВЕ ОСНОВЕН ПРИОРИТЕТ Е РАБОТАТА САМО С ЗАЕКВАЩИ БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТТА

ЗАЕКВАЩИТЕ СА НАПЪЛНО ЗДРАВИ ХОРА И ТЕ СЕ НУЖДАЯТ ОТ СИСТЕМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ДОБРО СЪСТОЯНИЕ НА ГОВОР НЕ ДОПУСКАНЕ ДО СЪСТОЯНИЕ НА РЕЦИДИВ / В ТЕЗИ СЪСТОЯНИЯ ЗАЕКВАЩИЯТ ГУБИ ГОВОР /

ЗА ВСИЧКИ , КОИТО БИХА ПОДКРЕПИЛИ ТАЗИ БЛАГОРОДНА КАУЗА НАШИТЕ КОНТАКТИ СА :

ТЕЛЕФОН : 0988932814 ( НЕ Е ИМПУЛСЕН ) ,

Е-MAIL : LUBOV_59@ABV.BG ,

ФЕЙСБУК : ЛЮБОВ ТОДОРОВА ,

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010331294409

ФЕЙСБУК ГРУПА : „СВЯТ ЗА ЗАЕКВАЩИ “ ,

https://www.facebook.com/groups/139886216735529/

ФЕЙСБУК СТРАНИЦА : „СВЯТ ЗА ЗАЕКВАЩИ “.

https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%B7%…/…